Thứ Ba,07/07/2020    |

Hoạt động Đoàn khối

Tổ chức sinh hoạt pháp luật năm 2019 31/10/2019

Thực hiện kế hoạch số 02-KH/ĐTN, ngày 28/3/2019 về tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019, vừa qua toàn Khối đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt cho đoàn viên, thanh niên.

Các cơ sở đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp sinh hoạt theo lịch cố định tại cơ quan, doanh nghiệp hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn định kỳ để triển khai đến đoàn viên và là một trong những nội dung công tác trọng tâm của Đoàn. Tổ chức 01 buổi truyên truyền tập trung cho học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng nghề Long An. Đoàn trường lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chào cờ, tuyên tuyền thông qua chương trình phát thanh nội bộ; trong giờ học chính trị.

Nội dung sinh hoạt xoay quanh các nội dung của Luật mới ban hành, lấy ý kiến về dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung; sinh hoạt về Luật phòng chống tham nhũng, Luật an ninh mạng, Luật phòng chống ma túy,… Ngoài ra còn có các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan có thẩm quyền,…

Đoàn viên, thanh niên sinh hoạt khá đầy đủ và thể hiện sự quan tâm đối với văn bản Luật, các chính sách đối với công việc và đời sống; đoàn trường học quan tâm các chính sách về học tập, việc làm cho học sinh, sinh viên./.

TH

 

Các tin khác:


Tìm kiếm