Thứ Tư,03/03/2021    |

Hoạt động Đoàn khối

Tập huấn nghiệp vụ kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch 30/09/2020

Chiều ngày 29/9, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho cán bộ Đoàn.

Tại lớp tập huấn, 100 bí thư, phó bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc được tập huấn kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và thực hành tương tác trên ứng dụng MOCHA35.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ của các cán bộ Đoàn cấp cơ sở trong khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; cập nhật những kiến thức, thông tin về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời tiếp cận các phương pháp, kỹ năng phục vụ cho công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước./.

Trần Thoa

Các tin khác:


Tìm kiếm