Thứ Ba,07/07/2020    |

Hoạt động Cơ sở

TỔ CHỨC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN CHO THANH NIÊN ƯU TÚ 21/10/2019

      Vào chiều ngày 19/10/2019, tại Hội trường Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Long An, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở công ty đã tổ chức lớp Cảm tình Đoàn cho các bạn thanh niên ưu tú trong đơn vị.
       Đây là hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, về ý nghĩa vinh dự khi trở thành một người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
                                

       Lớp học hân hạnh đón chào sự hiện diện của thầy Lê Văn NhâmPhó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Tân An.
           

      Trong buổi học, với vai trò một báo cáo viên, thầy đã giới thiệu đến các bạn thanh niên một số vấn đề cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, về nguồn gốc, truyền thống và tầm quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
           

      Từ đó, tuổi trẻ tại đơn vị sẽ cảm nhận sâu sắc hơn sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội đến vai trò và vị trí của Đoàn viên thanh niên. Thông qua đó, các bạn thanh niên cũng ý thức được tinh thần trách nhiệm của Đoàn viên đối với đất nước, sự nghiệp của Đảng.
                 

       Bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình hoạt động của Đoàn Cơ sở Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Long An. Với mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tiễn cách mạng, Đoàn cơ sở luôn xác định công tác phát triển đoàn viên mới là nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đoàn và cũng là hoạt động cần được các Chi Đoàn trực thuộc chú trọng, quan tâm.
                                                                                                                          - Thụy Diễm - 

Các tin khác:


Tìm kiếm