Thứ Ba,06/06/2023    |

Hoạt động Cơ sở

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI 29/03/2023

Buỗi lễ tổ chức kết nạp đoàn viên mới được diễn ra vào 19 giờ ngày 26/3/2023. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Đoàn Cơ sở  nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng 92 năm ngày ththành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023).

1

Buỗi lễ kết nạp đoàn viên mới

 Đây là hoạt động tuyên truyền rộng rải trong thanh niên nhận thức về Đoàn, về lịch sử hình thành và những cống hiến của phong trào đoàn và phong trào cách mạng của dân tộc. Xây dựng một thế hệ đoàn viên để tiếp bước truyền thống của thế hệ đi trước, xây dựng đoàn vững mạnh, trong sáng, xứng đáng là đội ngũ dự bị đáng tin cậy của Đảng.

2

Đoàn viên mới nhận Nghị Quyết và đeo huy hiệu đoàn  

 
 
   

3
Lễ kết nạp đoàn viên mới.

Tin tưởng rằng 46 đoàn viên thanh niên được kết nạp trong dịp này sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đoàn viên, nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu để nâng cao hiểu biết, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong tổ chức Đoàn, một tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích của thanh thiếu nhi, là “Đội dự bị tin cậy của Đảng”... đáp ứng được những yêu cầu của thanh niên trong thời đại mới, trở thành người có ích, luôn xung kích, tình nguyện đi đầu trong các phong trào của Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Các tin khác:


Tìm kiếm