Chủ Nhật,26/05/2024    |

Danh sách Email Ủy viên Ban Thường vụ

Đóng


STT

Họ và Tên

Chức vụ đoàn

Địa chỉ Email Long An

01

Nguyễn Công Tiếp

BT Đoàn khối CCQ tỉnh

congtiep@longan.gov.vn

02

P BT Đoàn khối CCQ tỉnh

03

Tăng Thị Ngọc Em

Ủy viên Ban Thường vụ

ngocem@longan.gov.vn

04

Lưu Hiếu Trung

Ủy viên Ban Thường vụ

hieutrung@longan.gov.vn

05

Nguyễn Thanh Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ

Tìm kiếm