Chủ Nhật,24/10/2021    |

Cải cách hành chính

Đóng
ĐẨY MẠNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ NHÂN DÂN GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (15/10/2021)

Trong bối cảnh Việt Nam và toàn thế giới đang phải nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ nhân dân đã cho thấy tính ưu việt của giao dịch trực tuyến, đặc biệt là trong giai đoạn cả nước nghiêm túc thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Vì sao UBND cấp xã “từ chối” sao y văn bằng, chứng chỉ có tiếng Anh? (29/03/2020)
Hiện nay, người dân vẫn chưa thật sự hài lòng khi đến chứng thực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh Long An. Việc cán bộ “một cửa”, tư pháp - hộ tịch cấp xã “từ chối” sao y văn bằng, chứng chỉ có tiếng Anh khiến cho tổ chức, cá nhân đánh giá thấp về chất lượng cũng như thái độ phục vụ. Điều này, ảnh hưởng ít nhiều đến chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) hàng năm.

Giới thiệu về trang thông tin điện tử của trung tâm hành chính công tỉnh Long An (26/09/2018)

Trang thông tin điện tử chính thức của trung tâm Hành chính công tỉnh Long An có địa chỉ truy cập là : http://hcc.longan.gov.vn/


Giới thiệu về trang thông tin điện tử của tỉnh Long An (25/09/2018)
Trang thông tin điện tử chính thức của tỉnh Long An có địa chỉ truy cập là : https://www.longan.gov.vn/

Giới thiệu chuyên trang cải cách hành chính (20/09/2018)
Giới thiệu sơ lược về chuyên trang "Cải cách hành chính" của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Long An

1

Tìm kiếm