Thứ Ba,06/06/2023    |

TIN NỔI BẬT

 • Hiệu quả từ mô hình “Quầy thanh niên hỗ trợ công dân”
  Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo lực lượng đoàn viên của Chi đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh (trực thuộc Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh) luôn nỗ lực phấn đấu thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tận tình hỗ trợ, giúp đỡ người dân nộp hồ sơ, TTHC trực tuyến tại “Quầy thanh niên hỗ trợ công dân”
 • Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS
  Sáng ngày 29/3/2023 tại Hội trường Khách sạn Bông Sen (Số 7A, Võ Công Tồn, phường 01, Tân An, Long An), Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 • PHÁT HUY VAI TRÒ ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

  Với vai trò là nơi đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu về lý luận chính trị Trường Chính trị tỉnh Long An cũng xác định việc kết hợp nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với Trường thì phải gắn liền với nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị, xem đây là nhiệm vụ, là mục tiêu, là yêu cầu hàng đầu của mình, vì thực chất việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên của Trường trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận thức được điều đó cùng với cấp ủy, lãnh đạo trường thì Đoàn viên thanh niên Trường Chính trị tỉnh Long An quyết tâm nâng cao phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình cùng tập thể Nhà trường thực hiện, bảo vệ, thành công nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

 • Ban Thường vụ Đảng uỷ Bưu điện gặp mặt Đoàn thanh niên Bưu điện

  Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), sáng ngày 27/3/2023 Ban Thường vụ Đảng uỷ đã có buổi gặp gỡ Đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh Long An để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cũng như đưa ra những định hướng hoạt động của Đoàn thanh niên trong năm 2023.

 • Đoàn Trường Cao đẳng Long An họp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ

  Nhân dịp kỉ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023), ngày 24/3/2023 Đoàn trường Cao đẳng Long An đã tổ chức chương trình “Họp mặt cán bộ đoàn qua các thời kì”.

    

HOẠT ĐỘNG TỈNH ĐOÀN

Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023”

Sáng ngày 22/3/2023, Thủ tướng Phạm Minh chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại thanh niên năm 2023 với thanh niên 63 tỉnh, thành với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”.


HOẠT ĐỘNG ĐOÀN KHỐI

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS
Sáng ngày 29/3/2023 tại Hội trường Khách sạn Bông Sen (Số 7A, Võ Công Tồn, phường 01, Tân An, Long An), Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ

Chi đoàn Sở Khoa học và công nghệ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2023
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và hướng tới chào mừng Đại hội công đoàn cơ sở KH&CN nhiệm kỳ 2023-2028, đoàn viên, thanh niên Sở Khoa học và công nghệ đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

GÓC THƯ GIÃN

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Với vai trò là nơi đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu về lý luận chính trị Trường Chính trị tỉnh Long An cũng xác định việc kết hợp nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với Trường thì phải gắn liền với nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị, xem đây là nhiệm vụ, là mục tiêu, là yêu cầu hàng đầu của mình, vì thực chất việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên của Trường trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận thức được điều đó cùng với cấp ủy, lãnh đạo trường thì Đoàn viên thanh niên Trường Chính trị tỉnh Long An quyết tâm nâng cao phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình cùng tập thể Nhà trường thực hiện, bảo vệ, thành công nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.


Tìm kiếm