Chủ Nhật,26/05/2024    |

Danh sách Email Uỷ viên Ban Chấp hành

Đóng

STT

Họ và Tên

Chức vụ đoàn

Địa chỉ Email Long An

1

Nguyễn Công Tiếp

BT Đoàn khối CCQ tỉnh

congtiep@longan.gov.vn

2

P BT Đoàn khối CCQ tỉnh

3

Tăng Thị Ngọc Em

Ủy viên Ban Thường vụ

ngocem@longan.gov.vn

4

Lưu Hiếu Trung

Ủy viên Ban Thường vụ

hieutrung@longan.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Phạm Trọng Nhân

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Nguyễn Thành Ngoãn

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Lê Thị Hồng Thủy

Ủy viên Ban Chấp hành

hongthuy@longan.gov.vn

9

Nguyễn Bình Minh

Uỷ viên Ban Chấp hành

10

Nguyễn Phú Huynh

Uỷ viên Ban Chấp hành

nphuynh@longan.gov.vn

11

Tạ Văn Nguyễn Hoàng

Uỷ viên Ban Chấp hành

12

Bùi Thị Thắm Em

Uỷ viên Ban Chấp hành

13

Nguyễn Hoàng Duy

Uỷ viên Ban Chấp hành

14

Châu Phương Nam

Uỷ viên Ban Chấp hành

15

Lê Quang Hướng

Uỷ viên Ban Chấp hành

quanghuong@longan.gov.vn

16

Võ Minh Quốc

Uỷ viên Ban Chấp hành

vmquoc@longan.gov.vn

17

Phạm Thị Thanh Huyền

Uỷ viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Thị Huyền Thu

Uỷ viên Ban Chấp hành

 

19

Đỗ Thanh Phong

Uỷ viên Ban Chấp hành

 

Tìm kiếm