Thứ Năm,18/04/2024    |

Tuyên truyền kết quả 2 năm thực hiện chỉ thị 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị

Đóng

Học tập và làm theo Bác

Cần học tập và rèn luyện theo lời dạy của Bác đối với dân 25/08/2014

Trách nhiệm và thái độ làm việc với nhân dân là một trong  những yếu tố hình thành nên nét văn hóa nơi công sở.

Sinh thời Bác Hồ của chúng ta rất coi trọng vấn đề này. Người thấy được nột triết lý sâu xa rằng, cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc đều do mồ hôi, nước mắt của dân mà ra, nên chúng ta phải đền bù xứng đáng cho dân. Người quan niệm cái gì có lợi cho nhân dân, cho dân tộc là chân lý, và người xem phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý, làm công bộc cho dân là một việc làm cao thượng. Vì lẽ đó cuộc đời hoạt động cách mạng của người  là một tấm gương mẫu mực về gần dân, học dân, kính trọng phục vụ nhân dân. Bác đã có rất nhiều lời dạy bảo, nhắc nhở đối với cán bộ, công chức, viên chức. Bác nói Cán bộ không bao giờ được quên “Dân là chủ”, “mọi quyền hành đều ở nơi dân”; “Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Bác luôn căn dặn cán bộ rằng: quần chúng nhân dân là người làm ra lịch sử, làm nên thành công của cách mạng, là người chủ đất nước; mỗi cán bộ, đảng viên ở bấc kỳ cương vị nào, làm công việc gì đều phải “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành với nhân dân”; “Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”hay “Việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì phải tránh”... Người viết: “Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do người dân làm chủ”, “nước ta là nước dân chủ, mọi người có quyền làm, có quyền nói” hay “ nhiệm vụ của chính quyền dân chủ là phục vụ nhân dân,  “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người làm chủ”…

         

          Đến nay những lời dạy ấy của Bác vẫn còn nguyên giá trị và cần được cụ thể hóa đối với thời đại ngày nay. Thực tế cho thấy ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, Bệnh viện, Trung tâm Y tế… thậm chí cả cán bộ ở môi trường giáo dục khi giao tiếp với nhân dân lại có thái độ thiếu nhã nhặn, thiếu tôn trọng, có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà với dân, hành dân, khinh dân, … Dân gian có câu “ Con sâu làm sầu nồi canh”, dù chỉ là một bộ phận cán bộ nhưng  làm cho lòng dân không yên, thiếu tin tưởng, mất niềm tin đối với cán bộ của nhân dân dẫn đến mất niềm tin đối với Đảng, Nhà nước ta. Cậy thế mình là cán bộ cơ quan này, cơ quan nọ rồi ngang tàng phóng túng rồi muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Họ quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân chứ không phải để cậy thế với dân. Đó là sự lầm lẫn giữa trọng trách được tổ chức giao phó với quyền lực cá nhân.

Để thực sự lấy lại nét đẹp văn hóa nơi công sở, lấy lại được hình ảnh người cán bộ vì nước vì dân, một mặt cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan , đơn vị cần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, để mỗi cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mình theo đúng luật cán bộ, công chức, biểu hiện cụ thể là làm tốt công việc hàng ngày, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, luôn có thái độ đúng đắn với dân, tôn trọng, nhã nhặn với dân, mặt khác cần kiên quyết trừng trị những cán  bộ có thái độ thiếu lịch sự với dân, hành dân, khinh dân, lừa đảo dân… và đây cũng là việc làm, hành động góp phần vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.         

          MINH HIỂN

                                                                                                  (CĐ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
Các tin khác:


Tìm kiếm