Thứ Hai,27/09/2021    |

Điều lệ Đoàn

Thanh niên là cầu nối giữa thế hệ đi trước và thế hệ mới lớn 05/09/2014
      Như chứng ta đã biết, ngay từ những buổi ban đầu sơ khai của cách mạng nước ta, Bác đã rất chú trọng đến vai trò của thanh niên. Năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Bác thành lập tổ chức cách mạng đầu tiên – tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam – mang tên “Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội”. Tập hợp dưới ngọn cờ “Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội” đa số là các thanh niên, mang trong lòng mình một khát khao mãnh liệt – giải phóng dân tộc  
      Thanh niên có vai trò quan trọng không những vì khả năng cách mạng to lớn, mà còn do vị trí thế hệ đặc biệt. Thanh niên là cầu nối giữa thế hệ đi trước và thế hệ mới lớn, đảm bảo tính kế thừa, “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai – tức là các cháu nhi đồng”. Quan niệm xuyên suốt của Bác “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên.”. Tư tưởng này đã được Bác phát biểu lần đầu trong “Thư gửi các thanh niên ngày 17 – 8 – 1947”, và sau đó được Bác khẳng định thường xuyên trong các bài viết, nói chuyện với thanh niên.. 

Bác đánh giá cao khả năng của thanh niên, đồng thời cũng chỉ cho chúng ta thấy thanh niên có nhiệm vụ to lớn và nặng nề. Không phải tự nhiên mà thanh niên ta có thể đảm đương được vai trò quan trọng của mình, mà “Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó”. Trong các thời kỳ lịch sử khác nhau của đất nước, Bác đề ra cho thanh niên những nhiệm vụ cụ thể khác nhau, nhưng có một nhiệm vụ mà khi nào Bác cũng nhắc tới đó là “nhiệm vụ chính của thanh niên là học tập. Muốn xứng đáng vai trò người chủ thì phải học tập”. Nền giáo dục nói chung và việc học tập của thanh niên nói riêng phải đảm bảo cho thế hệ trẻ thực sự có đủ nhân cách, kiến thức để “làm người chủ đất nước”. 

Bác không chỉ quan tâm đến thanh niên mà còn quan tâm đến các em thiếu nhi nhi đồng, các em cũng là những người chủ tương lai của đất nước . Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6-1969, ba tháng trước lúc đi xa, Bác Hồ viết bài trên báo Nhân Dân khẳng định “chăm sóc và giáo dục các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”, và kêu gọi “Vì tương lai con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc, giáo dục các cháu bé cho tốt. Tình yêu thương vô hạn của Bác để lại cho các em nhi đồng Việt Nam về sau là niềm tự hào mãnh liệt và niềm kiêu hãnh biết bao khi được hát về Người: "Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh/ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng/ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam... .Tuổi trẻ Việt Nam mà đặt biệt là tuổi trẻ Long An phải luôn học tập giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Theo chúng ta được biết tội phạm ở nước ta đang ngày càng trẻ hóa, tỉ lệ thanh thiếu niên phạm tội đang chiếm tỉ lệ cao và ngày càng táo bạo hơn. Chúng ta cần phải tạo một môi trường sống lành mạnh, giáo dục tốt lối sống cho thế hệ trẻ cả về thể chất, tinh thần, văn hóa để thanh niên nước nhà xứng đáng với những gì Bác và các cô chú đi trước kỳ vọng. Trước hết ta giáo dục thanh niên :

- Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm tốn, đoàn kết, thực hành chủ nghĩa tập thể, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp đỡ người kém, người kém phải cố gắng để tiến lên, ra sức cần kiệm xây dựng nước nhà. 

- Phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân như tự tư tự lợi, tự kiêu, tự mãn, chỉ tham việc gì có danh tiếng, xem khinh những công việc bình thường. Phải chống tham ô, lãng phí. 

- Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.”

Lối sống đạo đức là những yếu tố cơ bản, gắn liền với mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người và xã hội.

Từ gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh, thiếu niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện; tạo cơ hội cho các tài năng trẻ được cống hiến, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước, bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú thu hút, tập họp thanh, thiếu niên vào các tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên; về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội.

 Các đoàn thể xã hội bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú thu hút, tập họp thanh, thiếu niên vào các tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên; về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội. Thanh niên KBNN Long An với khẩu hiệu

“Tuổi trẻ Kho bạc Nhà nước Long An – Tự tin vươn cao – xung kích đi đầu trong các phong trào” Và nhiệm vụ Xung kích bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ cơ quan, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn đi đầu trong các phong trào.

Các tin khác:


1

Tìm kiếm