Thứ Tư,24/07/2024    |

Các di tích lịch sử nằm trên địa bàn huyện Cần Đước

Đóng
KHU VỰC XÓM CHÙA (ấp Xóm Chùa, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) 16/03/2016
Khu vực Xóm Chùa còn gọi là ấp Xóm Chùa vì nơi đây có ba ngôi chùa và một cái am: Phước Lâm Tự, Phật Quang Tự, Phật Sơn Tự và am Tân Lân điện. Trong đó, có chùa Phước Lâm được hình thành sớm (1880) và người trụ trì đầu tiên là ông Phạm Văn Đặng, pháp danh Yết Ma.

Khu vực Xóm Chùa là nơi diễn ra trận đánh ngày 20/3/1962, trên một vùng đồng trống và bên lộ 18 ở tại khu vực sình lầy Bờ Mồi Phước Chỉ. Đây là nơi ghi dấu chiến thắng to lớn của lực lượng vũ trang huyện Cần Đước từ những ngày đầu chưa vững mạnh. Thắng lợi của phong trào vũ trang, hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị của huyện nhà chiến thắng đã gây niềm tin tưởng lớn và sự quyết tâm trong quân đội ta: dám đánh địch và quyết thắng lợi.
Sau phong trào Đồng Khởi địch càng ra sức càn quét tìm cách tiêu diệt phong trào đấu tranh của ta. Hằng ngày vào khoảng 8-9 giờ sáng bọn địch cho xe chở lính từ Cần Đước lên vùng thượng, chúng tổ chức ruồng bố, tìm bắt cán bộ và những người chúng tình nghi. Nắm được quy luật đó, ta tổ chức phục kích bằng mìn để diệt xe của địch trên lộ 18 và khu vực Bờ Mồi Phước Chỉ. Ngày 20/3/1962, lực lượng địch tham gia đi càn gồm 2 Đại đội Bảo An có tăng cường thêm 2 Tổng Đoàn dân vệ của quận được chia làm 2 mũi. Mũi thứ nhất đánh trực diện, mũi thứ 2 bí mật theo ngã Phước Tuy vượt sông Bến Bà đánh bọc sau lưng đội hình của ta. Kết quả toàn bộ cánh quân thứ 1 bị tiêu diệt gọn, riêng chỉ có tên chỉ huy Dương Văn Tư là sống sót tháo chạy về quận lỵ. Cánh quân thứ 2 sau một thời gian quần nhau với chúng trên khu vực sình lầy Bờ Mồi Phước Chỉ thì địch rút chạy, tên chỉ huy bị chết. Tổng số quân địch bị diệt trong trận này là một đại đội và thu 70 súng các loại.
Khu vực Xóm Chùa là nơi ghi dấu chiến công to lớn của lực lượng vũ trang huyện Cần Đước. Chiến thắng đã cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh vũ trang sau Đồng Khởi cho huyện nhà, Chiến thắng còn thể hiện niềm tin tư tưởng lớn và sự quyết tâm trong quân đội ta, từ đây tạo thế đứng vững chắc trên chiến trường. Trận đánh còn thể hiện được chiến thuật tài tình, sự mưu trí dũng cảm, sự linh hoạt nhạy bén của quân ta trước mọi tình huống thay đổi bất ngờ của kẻ địch.
Di tích lịch sử Khu vực Xóm Chùa- nơi xảy ra trận đáng ngày 20/3/1962 được Ủy Ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 818/ UB.QĐ.92 ngày 26 tháng 8 năm 1992 công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh.




Các tin khác:


12

Tìm kiếm