Thứ Sáu,29/09/2023    |

Các di tích lịch sử nằm trên địa bàn huyện Cần Giuộc

Đóng
DI TÍCH LỊCH SỬ KHU VỰC GÒ NHÀ BÀ SÁU NGỌC (ấp Phước Thuận, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) 16/03/2016
Di tích có tên gọi là Gò Bà Sáu Ngọc vì khu vực này vốn là gò đất nằm trong phần đất của bà Trang Thị Ngọc, ấp Phước Thuận, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Di tích lịch sử cách mạng Gò Bà Sáu Ngọc là địa điểm đánh dấu sự ra đời của Chi bộ đảng xã Phước Lâm năm 1930. Di tích là một gò đất có diện tích 300m2 và cao hơn mặt nền ruộng 0.7m . Trước đây, di tích vốn là 3 gò đất riêng nhau, có các đường hào, mương ngăn cách, sau đó, chủ nhân đã thuê người san lấp các đường hào để thành một gò duy nhất như hiện nay.
Chi bộ đảng xã Phước Lâm là một trong những chi bộ đảng ra đời sớm nhất ở Tỉnh Chợ Lớn xưa và Long An ngày nay. Điều đó đã chứng minh cho truyền thống yêu nước và giác ngộ cách mạng của nhân dân Phước Lâm ngay từ buổi đầu thành lập Đảng. Mặc khác, sự kiện lịch sử này đã đánh dấu một bước ngoặc quan trọng đối với phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương thông qua các cuộc nổi dậy đốt phá nhà hội Thuận Thành, từ đây, trên con đường đầu tranh của dân, do dân đã có người lãnh đạo.
Với những giá trị nêu trên, Di tích Gò Bà Sáu Ngọc được Ủy Ban nhân dân tỉnh Long An công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh quyết định 851/UB.QĐ.93 ngày 19 tháng 4 năm 1993.
Các tin khác:


123

Tìm kiếm