Thứ Hai,17/06/2024    |

Các di tích lịch sử nằm trên địa bàn huyện Châu Thành

Đóng
ĐỒN ĐỨC LẬP (ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) 16/03/2016
Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược, nơi đây có tên gọi là “Bót Đức Lập” do lực lượng địch chiếm đóng để bảo vệ khu hành chánh và quân sự của chúng tại xã Đức Lập, quận Đức Hòa. Trong thời gian Mỹ xâm lược, Ngụy quyền thành lập đồn và cho lực lượng tiểu đoàn 33 Biệt động quân và sau đó là tiểu đoàn 51 Biệt động quân thuộc lực lượng tổng trù bị quân Ngụy Sài Gòn chốt đóng để bảo vệ Hậu Nghĩa và ngăn chặn quân ta tiến về Sài Gòn.
Đồn Đức Lập gồm hai phần: một cái hình tam giác và một cái hình tứ giác. Đồn tứ giác là đồn chính, đây là nơi chỉ huy của tiểu đoàn 51 biệt động quân và bọn cố vấn Mỹ. Đồn tam giác nằm về phía tây bắc là nơi đóng quân của lính của tiểu đoàn 33 Biệt động quân. Sau trận đánh Đức Lập 1, 2, 3 thì bọn địch đã bỏ luôn Đồn Đức Lập, không đưa lực lượng chiếm đóng nữa mãi đến tháng 7 năm 1966, địch mới chiếm đóng lại.
Đồn Đức Lập gắn liền với chiến thắng của quân và dân Long An trong trận đánh tiêu diệt lực lượng biệt động quân và lực lượng thuộc sư đoàn 25 Ngụy là một di tích có giá trị lịch sử ghi dấu chiến công vang dội của quân dân ta trong thời kỳ 21 năm đánh Mỹ diệt Ngụy, làm thất bại âm mưu bình định có trọng điểm của Mỹ Ngụy. Chiến thắng Đức Lập 1, 2, 3 là sự tập trung cao độ về sức lực, trí tuệ của quân dân Long An, khu 8, của Đức Hòa, Đức Lập.
Với những ý nghĩa lịch sử đó, Đồn Đức Lập đã được UBND tỉnh Long An xếp hạng là di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 518/UB-QĐ, ngày 1/2/2000.
Các tin khác:


12

Tìm kiếm