Thứ Hai,20/05/2024    |

Các di tích lịch sử nằm trên địa bàn huyện Mộc Hóa

Đóng
CĂN CỨ TỈNH ỦY KIẾN TƯỜNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1957- 1975) (xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) (16/03/2016)
Căn cứ Tỉnh ủy Kiến Tường được thành lập vào tháng 8/1957, với đặc điểm địa hình là vùng biên giới Việt Nam – Campuchia và có sự giúp đỡ che chở, trao đổi từ nước bạn. Mặt khác, nơi đây có nhiều cá là nguồn thực phẩm dồi dào cho cán bộ nên Tỉnh ủy đã chọn địa điểm tại xã Bình Thạnh để làm căn cứ đầu tiên và có thời gian đứng chân lâu nhất từ 1957 – 1963.

1

Tìm kiếm