Thứ Năm,18/04/2024    |

Các di tích lịch sử nằm trên địa bàn huyện Tân Thạnh

Đóng
CỔ MIẾU TÂN HÒA (ấp Trung, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) (16/03/2016)
Cổ miếu Tân Hòa ban đầu có tên gọi là Miếu bà Chúa Xứ, được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ XIX để thờ “Chúa xứ Nương Nương” – một loại hình tín ngưỡng dân gian thuộc dạng thờ mẫu rất phổ biến ở Nam Bộ và Long An. Năm 1976, miếu được đổi thành Cổ Miếu Tân Hòa, miếu còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

ĐỒNG 41 (ấp Tây, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) (16/03/2016)
Đồng 41 là tên cánh đồng nhỏ nằm cạnh kinh Hai Hạt thuộc ấp Tây, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, chiều ngang ước chừng 300 mét, chiều dài khoảng 3km về hướng kinh Nguyễn Văn Tiếp.

GÒ GIỒNG DUNG (xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) (16/03/2016)
Gò Giồng Dung thuộc xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh là một gò thấp nằm trong hệ thống nhiều gò nối tiếp nhau, cánh đồng ruộng kéo dài đến tận Gò Tháp, mang nhiều dấu vết của đường bờ biển cổ.

KHU VỰC KINH BÙI (xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) (16/03/2016)
Kinh Bùi được đào vào đầu thế kỷ XX, trong chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Đông Dương, thuộc địa phận huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tại khu vực Kinh Bùi vào ngày 24/6/1953, Tiểu đoàn 309 phối hợp với du kích xã Tân Ninh, Nhơn Ninh đã đánh tan trận càn quét của Chi khu Mỹ Tho vào Đồng Tháp Mười. Chiến thắng này góp phần làm rạng rỡ cho thành tích chiến đấu chống xâm lược của đất và người Long An anh hùng trong chín năm kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).

1

Tìm kiếm