Thứ Năm,18/04/2024    |

Các di tích lịch sử nằm trên địa bàn huyện Thạnh Hóa

Đóng
TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ TRUNG ĐOÀN 207 (xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) (25/02/2016)
Khu tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 207 nằm cạnh rạch Bắc Bỏ thuộc ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Đây là địa điểm ghi dấu sự kiện khoảng 200 chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 207 hy sinh trong trận đánh ngày 3/10/1973.

1

Tìm kiếm