Chủ Nhật,26/05/2024    |

Cải cách hành chính

Đóng
Giới thiệu về trang thông tin điện tử của tỉnh Long An 25/09/2018

GIỚI THIỆU TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH LONG AN

Trang thông tin điện tử chính thức của tỉnh Long An có địa chỉ truy cập là : https://www.longan.gov.vn/

Đây là địa chỉ cung cấp những tin tức, sự kiện, những hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh Long An; là kênh giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền tỉnh; cung cấp các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, thông tin giới thiệu về những nét văn hóa truyền thống, con người, đặc điểm kinh tế xã hội, thông tin du lịch, thu hút đầu tư của doanh nghiệp; cung cấp các thông tin cần biết về Long An…..

Một số hình ảnh về trang thông tin điện tử của tỉnh

Thông tin về bộ máy chính quyền của tỉnh: https://www.longan.gov.vn/chinh-quyen/Pages/default.aspx

Thông tin giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền: https://www.longan.gov.vn/nguoi-dan-doanh-nghiep/pages/default.aspxThông tin giới thiệu về văn hóa, du lịch: https://www.longan.gov.vn/du-khach/Pages/default.aspx

Thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành: http://vbcddh.longan.gov.vn/

Thông tin liên kết với các trang thông tin điện tử sở ngành, UBND cấp huyện, thành phố, thị xã

Thông tin bộ thủ tục hành chính của tỉnh: https://www.longan.gov.vn/Lists/BoThuTucHanhChinh/TongQuat.aspx- Nhóm cải cách hành chính - 
Các tin khác:


12

Tìm kiếm