Chủ Nhật,26/05/2024    |

Cải cách hành chính

Đóng
Giới thiệu về trang thông tin điện tử của trung tâm hành chính công tỉnh Long An 26/09/2018

GIỚI THIỆU TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH LONG AN

Trang thông tin điện tử chính thức của trung tâm Hành chính công tỉnh Long An có địa chỉ truy cập là : http://hcc.longan.gov.vn/

Đây là kênh giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp có nộp hồ sơ, thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công tỉnh hoặc trung tâm hành chính công các huyện. Trang thông tin điện tử của trung tâm hành chính công sẽ cung cấp các tin tức, sự kiện về cải cách hành chính; thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp; công bố các đánh giá, nhận xét các bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;……

Một số hình ảnh về trang thông tin điện tử của trung tâm hành chính công tỉnh

Tin tức, sự kiện : http://hcc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx

Các thông báo cho người dân, doanh nghiệp:
http://hcc.longan.gov.vn/Lists/ThongBao/TongQuat.aspxTra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính:
 
http://hcc.longan.gov.vn/Pages/TraCuuKetQua.aspxCông khai kết quả đánh giá cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:
http://hcc.longan.gov.vn/Pages/danhgiacanbo.aspxHỗ trợ người dân đăng ký giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính:
http://hcc.longan.gov.vn/Pages/DichVuBuuChinh.aspx- Nhóm cải cách hành chính -
Các tin khác:


12

Tìm kiếm