Chủ Nhật,26/05/2024    |

Cải cách hành chính

Đóng
Long An đạt chỉ tiêu đối với nhiệm vụ đề xuất phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 19/11/2021

Ngày 25/8/2021, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1104/TTg-KSTT về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện các thủ tục hành chính của các cấp, mục tiêu phân cấp ít nhất 20% thủ tục hành chính.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Yêu cầu các địa phương: đề xuất việc phân cấp phải phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc quản lý theo ngành, lĩnh vực và quản lý theo lãnh thổ; đảm bảo phân cấp hợp lý giữa Chính phủ với chính quyền địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương với nhau theo hướng giảm việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan trung ương; cấp nào sát cơ sở, kéo dài thời gian thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, vừa đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; đảm bảo phân cấp toàn diện, triệt để, hợp lý từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và phù hợp với khả năng thực hiện của cấp, cơ quan được phân cấp, để đảmbảo hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nước và hướng tới việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan phân cấp với cơ quan được phân cấp, thông qua nhiều biện pháp, cách thức và công cụ phù hợp.
3b64d359e5142e4a7705

(Ảnh: Quang cảnh Cuộc họp phân cấp trong giải quyết TTHC do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Nguồn: Tác giả)
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để góp phần xây dựng hiệu quả Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” của Văn phòng Chính phủ, tỉnh Long An đã triển khai rà soát, đánh giá 2.201 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện với sự tham gia của 18 sở ngành tỉnh và 03 UBND cấp huyện (thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường và huyện Bến Lức). Kết quả đạt được là đề xuất phân cấp ngay đối với 564 thủ tục, phân cấp kèm theo các điều kiện đảm bảo khác đối với 22 thủ tục, đạt 26,62%, vượt chỉ tiêu đề ra của Chính phủ, tỉnh Long An hoàn thành báo cáo ngày 15/11/2021 kịp thời gian theo quy định (Báo cáo số 3717/BC-UBND ngày 15/11/2021)./.

Trúc Ngoan

ĐCS Văn phòng UBND tỉnh

Các tin khác:


12

Tìm kiếm