Thứ Tư,24/07/2024    |

Giới thiệu sách

Đóng
Sách "Lịch sử Đoàn và phong trào Thanh niên tỉnh Long An (1925 - 2007) 05/11/2021

Bất cứ lúc nào và bao giờ đâu thanh niên luôn là lực lượng trụ cột của mỗi dân tộc. Cùng với tuổi trẻ cả nước, sự cống hiến và trưởng thành của thanh niên Long An đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước trong suốt bốn nghìn năm lịch sử.

bia_LS Doan_Long An_mail.jpg

Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, tuổi trẻ Long An luôn nêu cao khí phách anh hùng cách mạng, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường, thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm rạng rỡ Long An "Trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc".

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng đất nước, phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ Long An đang hăng say học tập, lao động rèn luyện, xung kích trên mọi lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh… nhằm xây dựng quê hương Long An ngày càng phát triển.

Những thành tích và con người tiêu biểu trong cuốn sách "Lịch sử Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Long An"  giai đoạn 1925 – 2007 mãi mãi là niềm tự hào, là hành trang cho tuổi trẻ Long An hôm nay ra sức phấn đấu xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp văn minh.

                                                                                                 ​                         Lê Thanh Tâm

                                                                                                      Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn khóa III

                                                                                                     Nguyên Bí thư Tỉnh ủy khóa VI - VII

File lịch sử Đoàn và Phong trào thanh niên tỉnh Long An: Tải tại đây.​

Các tin khác:


Tìm kiếm