Thứ Tư,24/07/2024    |

TIN NỔI BẬT

    

HOẠT ĐỘNG TỈNH ĐOÀN

Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023”

Sáng ngày 22/3/2023, Thủ tướng Phạm Minh chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại thanh niên năm 2023 với thanh niên 63 tỉnh, thành với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”.


HOẠT ĐỘNG ĐOÀN KHỐI

Công tác tuyên truyền thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”

Để thúc đẩy Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chủ động xây dựng Hướng dẫn và chỉ đạo Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Long An tổ chức triển khai các hoạt động của phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại trường xoay quanh các nội dung sau: rèn luyện đạo đức, tác phong; rèn luyện kiến thức, tay nghề; rèn luyện thể lực.


HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ

Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Hòa chung không khí vui tươi đón chào Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, chiều ngày 31/5/2024, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Công đoàn tổ chức hoạt động vui chơi chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con của công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Sở.


TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

GÓC THƯ GIÃN

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Với vai trò là nơi đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu về lý luận chính trị Trường Chính trị tỉnh Long An cũng xác định việc kết hợp nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với Trường thì phải gắn liền với nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị, xem đây là nhiệm vụ, là mục tiêu, là yêu cầu hàng đầu của mình, vì thực chất việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên của Trường trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận thức được điều đó cùng với cấp ủy, lãnh đạo trường thì Đoàn viên thanh niên Trường Chính trị tỉnh Long An quyết tâm nâng cao phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình cùng tập thể Nhà trường thực hiện, bảo vệ, thành công nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.


Tìm kiếm