Thứ Hai,27/09/2021    |

Hoạt động Đoàn khối

Đoàn Khối tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng 01/06/2021

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối, cán bộ Đoàn cấp cơ sở và ĐVTN Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng liên quan đến thanh niên và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Tham gia học tập, cán bộ Đoàn, ĐVTN được nghe Báo cáo viên trình bày những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi, các chỉ tiêu phấn đầu trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn được tham gia học tập những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng liên quan đến thanh niên do Trung ương Đoàn tổ chức; nghe Bí thư Trung ương Đoàn quán triệt các nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Qua học tập, Ban Thường vụ Đoàn Khối chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng trong Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng thời, triển khai nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung ương Đoàn đến từng ĐVTN.

Một số hình ảnh học tập Nghị quyết:

BTV Đoàn Khối tham gia HN trực tuyến

  

 

 

  

  ĐVTN học tập tại điểm cầu Đoàn Khối

        BTV Đoàn Khối

Các tin khác:


Tìm kiếm