Chủ Nhật,24/10/2021    |

Hoạt động Đoàn khối

Đoàn Khối triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam 16/09/2021

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn phát động, Ban Thường vụ Đoàn Khối triển khai cho toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thuộc Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Long An tham gia cuộc thi.

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ gồm 04 vòng thi. Mở đầu là vòng thi tuần, diễn ra trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” từ 15/9 đến hết ngày 24/10 tới đây. Kết thúc vòng thi tuần, Tỉnh Đoàn sẽ lựa chọn các thí sinh đủ điều kiện để thành lập đội tuyển cấp tỉnh tham gia các vòng tiếp theo của cuộc thi.
3
                                                            ĐVTN tham gia cuộc thi

Nội dung cuộc thi xoay quanh Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2026, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và một số nội dung khác về Đại hội, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong ngày đầu tiên, nhiều đoàn viên thanh niên từ các cơ sở trực thuộc Đoàn Khối tích cực tham gia cuộc thi./.

 Thanh Thủy – Ngọc Hân

Các tin khác:


Tìm kiếm