Thứ Bảy,24/02/2024    |

Hoạt động Đoàn khối

Nâng cao kỹ năng chuyên môn cho giảng viên trẻ 01/09/2022
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-TCĐLA ngày 29/11/2021 của Ban Giám hiệu Trường CĐ Long An tổ chức hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp trường năm 2021, Ban Chấp hành ĐCS trường Cao đẳng Long An tham mưu cấp ủy nhà trường cử 03 đoàn viên là giảng viên trẻ tham gia cuộc thi.
Các sản phẩm dự thi phải đảm bảo có đầy đủ bản thuyết minh và mô hình thực tế. Các thí sinh tham gia đạt vòng loại sẽ tham gia thi thuyết trình, vấn đáp trực tiếp với Ban Giám khảo hội thi. Các tác phẩm dự thi đạt giải sẽ được áp dụng thực tế công tác giảng dạy tại các khoa chuyên môn và sử dụng chung cho toàn hệ thống Trường CĐ Long An.
Qua thời gian chuẩn bị và tham gia hội thi, 9 thiết bị xuất sắc nhất đã được Ban Tổ chức trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Giảng viên trẻ Hồ Minh Thanh - UV.BCH Đoàn cơ sở Trường CĐ Long An xuất sắc đạt giải Khuyến khích với mô hình Bộ thực hành điện tử cơ bản.