Thứ Hai,20/05/2024    |

Hoạt động Đoàn khối

Công tác tuyên truyền thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” 01/08/2023

Để thúc đẩy Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chủ động xây dựng Hướng dẫn và chỉ đạo Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Long An tổ chức triển khai các hoạt động của phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại trường xoay quanh các nội dung sau: rèn luyện đạo đức, tác phong; rèn luyện kiến thức, tay nghề; rèn luyện thể lực.