Thứ Năm,18/04/2024    |

Hoạt động Đoàn khối

Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh 06/04/2023

Ban Thường vụ Đoàn Khối triển khai Công văn số 299 -​CV/TĐTN-TTNTH ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, "Học sinh 3 tốt"; Sinh viên 5 tốt năm học 2022-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.


Tải tài liệu tại đây: https://drive.google.com/file/d/1j_ePHnCpOuG8K80bdm7ppmFhI-LKFVdY/view?usp=drive_link


Các tin khác:


Tìm kiếm