Thứ Hai,17/06/2024    |

Hoạt động Cơ sở

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đức Huệ 02/08/2023

Ngày 21/7, Ch tch Công ty TNHH MTV X s Kiến thiết Long An - Chung Tn Hi đến thăm và tng quà phng dưỡng m Vit Nam Anh hùng Lê Th Phinh, 85 tui, xã M Thnh Đông, huyn Đức Hu.

M Lê Th Phinh có 4 người con, 2 trai, 2 gái, trong đó, chng và con trai đầu đã hy sinh. Năm 2018, m được Ch tch nước phong tng danh hiu cao quý Bà m Vit Nam Anh hùng.

Ch tch Công ty TNHH MTV X s Kiến thiết Long An - Chung Tn Hi đã ân cn thăm hi sc khe đến m và bày t lòng biết ơn sâu sc đối vi s hy sinh, đóng góp ca gia đình trong cuc đấu tranh giành độc lp, t do, thng nht đất nước. Đoàn đã trao tin phng dưỡng, tng quà, và nhu yếu phm cho M.

Dp này, Chi đoàn công ty cũng tng quà là tin mt cho gia đình, ngun kinh phí được các đoàn viên đóng góp h tr m định k 6 tháng/ln. Đây là hot động th hin tinh thn Ung nước nh ngun và cũng là trách nhim ca thế h tr đối vi s hy sinh xương máu ca các thế h đi trước cho nn hòa bình, độc lp dân tc.

M Lê Th Phinh là 1 trong s ít m Vit Nam Anh hùng còn sng trên địa bàn huyn Đức Hu. Hin m Lê Th Phinh sng cùng v chng người con trai th hai ti p 2, xã M Thnh Đông huyn Đức Hu../.
Các tin khác:


Tìm kiếm