Thứ Hai,27/09/2021    |

Truyện cười

Đóng
CON SÂU RĂNG 29/06/2012

- Để tập thói quen đánh răng mỗi khi thức dậy cho đứa cháu bé 4 tuổi Bà cô thứ tư của bé bảo với Bé rằng :

“Có mấy con sâu trong miệng nếu không đánh răng nó sẽ ăn hết răng”.

- Bé sợ nên cũng đi đánh răng và nói với Cô Tư:

“Cô Tư đúng là trong miệng con có nhiều sâu thiệt.”

- Cô Tư  ngạc nhiên:

“ Sao con biết”.

- Bé tròn mắt:

“Con vừa phun ra con sâu mẹ và con sâu con rồi. Giờ con lại phun ra con sâu cô tư của con sâu con nữa nè”.

- Cô Tư:

…..!!!!!!

Các tin khác:


Tìm kiếm